Patrycjusz


— Wtem — wiatr ucichł, — ucichł szept palm miłośny i — pieśń się rozlała dźwięczna, lecz cicha do koła.

— Gwiazdy i niebo, piasek i palmy, cienie i echo i wszystko w pustyni umilkło, i słuchać dźwięków tej pieśni poczęło.

— I dusza wielkiego wieszcza, jakby temi tonami z innego świata wrócona, weszła w omdlałe ciało.

Jzmail temi tony zbudzony, podniósł się, powstał, — w zadziwieniu słucha, — drżący cały, postępuje, zbliża się ku stronie, skąd pieśń się wydobywa.

Pieśń z początku słaba, cicha, coraz się wyraźniejsza staje, tony dźwięczniejsze i pieśń wielka, wspaniała niebios harmonia — wzniosła się w gwiaździstą przestrzeń i
napełniła nadziemską melodyą świat cały.
— Śpiewak nasz pojęcia niemiał o takiej harmonii, — o takich pieśniach niebiańskich.

— Nadprzyrodzoną natchnion siłą, biedź zaczął ku wielkim piramid cieniom: bo myślał, że to zapewne z ich wnętrza pieśń się ta wydobywa.
— A kto te pieśni z grobowców królów czarodziejów usłyszy i dźwięki te chaldejskiej liry w duszy swej wyryje, to przed nim się odsłonią słonecznemi blaski, tajnie bladej
przeszłości i przyszłości bezgraniczne głębie. —*)
— I już się zbliża i już go cienie pochło-
----------------------
*) Podanie Chaldejskie.

nęły niebotycznych głazów, gdy po nad cienie, po nad widnokręgiem zajaśniało przed nim — z gwiazd promieni — dwoje oczu błyszczących, — tajemniczych.

— I wkręciły się te oczy w głębię duszy jego.
— Zadrżał Jzmael ben Raszid, — cofnął się przerażony; — przed nim na piramidy cieniu i nieba błękicie, na głazu odłamie spoczywała niewieścia piękna postać.

— Czoło jej w gwiazdach tonęło, oczy w głąb jego duszy patrzały, a z ust drżących wydobywała się pieśń brzmiąca i słowa miłości, palącej, niepojętej rozkoszy.
"O tak! — to ona!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: