Patrycjusz

— Drzwi — z boku zamknięte, a przy nich dwóch stało w mundurach sinych żołnierzy, u każdego zamiast broni w ręku, była nahajka.
— Na to wszystko z góry — ze ściany — z ram złotych spogląda oblicze — Cara!

— Żandarm wstał, przystąpił do Młodzieńca, spojrzał mu w oczy dziko — badawczo — i zapytał od ciągłego widać krzyku, schrypniętym głosem:
„Jak ty się nazywasz?
—"
„Witold Topór." — Odpowiedział Młodzieniec.
„— Łżesz! — to twoje komedyanckie nazwisko.
— Z moich sprawek ja wiem, że ty kniaź jesteś i to kniaź z Ruskiego-Zapadnego kraju, — mów jak się nazywasz? — czy słyszysz? — mów!
—"
„— Ja księciem — i to ruskiego kraju niejestem, — jam człowiek z ludu nieznany, jestem Polak i to z polskiego kraju. —"
„— Łżesz!
— powiadam ci — łżesz ty łotrze! — Odpowiadaj na moje pytania! — Ty jesteś kniaź? — jak się nazywasz?" —
— Witold — milczy. —
Żandarm się zbliża.
— „Kto z tobą był tu w Rosyi!?" —
— Witold się szyderczo uśmiecha i milczy. —
„Mów! — Czy ty niemy! — Czy ty ogłuchł!? — Mów, słyszysz ?! Kto z tobą był?
— U kogo bywałeś na wsi, w mieście, w Kijowie? — Bo ty padlec z Kijowa, — ja wiem! —''
Witold milczy. —
Żandarm czerwienieje, to blednie, ze złości pieni się i trzęsie.

„Co ty! kpisz sobie zemnie!? — Długo cierpliwości mojej próbujesz! Mów psi synu! — bo źle będzie — mów! bo cię rózgami zasiekę. —"
— „O!
dobrze, dobrze, ja się tego nieulęknę, bij ile chcesz; — to twoja kacia powinność, — nadarmo się tylko w zapytania silisz i unosisz!..." — odparł Witold spokojnie.
— Żandarm podskakuje z pięściami wściekły ku niemu. —
„Ach! ty buntowczyk! — sukin syn! — padlec! — hej! związać jemu ręce!
—"
Żołnierze związali mu na tył ręce, — wtenczas żandarm uderza go kułakiem w twarz.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: