Patrycjusz


— Na uboczu stojący — widz tej sceny (szlachetnej) — stary sługa xięcia — łzę obtarł wylotem rękawa, siwy wąs poprawił, — zdjął ślubną obrączkę z palca i z
kieszeni zegarek srebrny z łańcuchem wyjął; — zbliżył się po cichu — nieznacznie i drżącą ręką nieśmiałe położył na stole swój dar, — cofnął się szybko, —
zdawało mu się, że w tem zamieszaniu nikt go niespostrzegł; — lecz hrabina Marya widziała, — o!
widziała dobrze i cała się rozjaśniała w radośnem uczuciu:
Jakto i ty — także!?..." zawołała. —
STARY SŁUGA_ (kłaniając się nisko.
)_
„Z przeproszeniem Godności, Jaśnie Oświeconych Państwa, za mą śmiałość, — to dla biednych, — dla sierot, — to mi się zdało, że od sługi ofiarę przyjąć się godzi.
.."
HRABINA MARYA.
„O! dziękuję Ci poczciwy, dobry człowiecze! — ten dar stokroć jest większym od naszych, — ta jałmużna stokroć milsza Bogu.
— „On Ci ją szczodrze i Twej rodzinie policzy..."
XIĄŻĘ EDMUND_ (uderzając go po ramieniu.
)_
„Dobrze, — dobrze, poczciwy Bazyli, — „tego Ci i Twoim dzieciom nigdy niezapomnę."—
DRUGI SŁUŻĄCY _(zbliża się do hrabiego Ludwika.
)_
„Jakiś człowiek żąda widzieć się z Panem Hrabią! — czeka na dole.'' —
_(Hrabia Ludwik wychodzi.)_
HRABINA MARYA_ (składając klejnoty i pieniądze.
)_
„A więc w mgnieniu oka — dla naszych biednych sierot zebraliśmy — cały majątek;
prawdziwie to tylko u nas w Polsce — serca takie.
— Jutro zaraz sama jadę do Krakowa i dalszym losem tych dzieci zajmę się..."
XIĘŻNA _(przerywając.)_
„Dobra Maryo! — to niebędą pierwsze..."
XIĄŻĘ EDMUND.
„I nie ostatnie, — ręczę za to." —
_(Hrabia Ludwik szybko wchodzi)_.
HRABIA LUDWIK _( do xięcia.)_
„Edmundzie, posłaniec mój wrócił.
—"
XIĄŻE EDMUND _(bledniejąc, drżącym głosem) _
„Co? — Co? — Wrócił z obozu? — jakież wieści? mów prędzej! —"
HR. LUDWIK _(spokojnie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: