Patrycjusz

— jam śnił o tobie dawno, dawno, w Matki objęciach, — wonczas, gdy mi się zdawało życie uśmiechem, a więc snem jeszcze. — O!
tak, twarz mi twa znajoma z niemowlęcych jawnych snów, — twą długą, — siwą brodę, — twe rozwiane białe włosy — w zamku ojca mego — Matka moja ukazując, — czcić
kazała, — o! tak, — słyszę jeszcze jej głos na dnie serca, jak Cię nazywała — protoplastą, — chwałą domu mego.
— Rysy twe, maro, czy duchu, — to rysy portretu
księcia Hetmana!..."—
"A więc mnie poznajesz!?
— i jakżebyś nie miał poznać, — jakżeby duch krwi twej nie miał się we mnie, jak w swem zwierciedle przejrzyć, — tyś dziecko ducha mego Witoldzie! — Witoldzie!
— dla czegóż się go zaparł — przed światem, — przed ojczyzną, — braćmi, — narodem!?..."
— „Dla czegom się ja zaparł, — ty mnie pytasz, imienia mego!...
A i cóż to są dziśu nas te imion pyszne dziedzictwa?...
Upiorydawnej, świetnej przeszłości wlokące po ziemi swój łachman purpury — na urągowisko chyba — pokoleniom przyszłym—?...
Wypieram się Narodu, — który był i przeszedł — i ślady krwi, rozpaczy za sobą zostawił!... O! ja się go wypieram!
— wypieram świetności, — sławy, — co się rozwiały, — zagasły, — ścichły jak zapomniane tony hymnu wiekami śpiewanego, — a dziś — może się tylko z gwiazdy
na
gwiazdę — błąkającego....... Czegom się jzaparł!? — A to popatrz w około! — szukaj tu przyczyny, — w hańbie, — w sromocie, w niewoli, upodleniu.
— Naród w błocie — i ja z nim, — a jeszcze więcej — z świetnością dawną przodków rodu mego! — O!
dajże mi moc twoją, twych czasów wiarę i miłość, — daj mi dawną Polskę, dawny naród, — dawną szlachtę, dawnych Xiążąt! Hetmanów! — O!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: