Patrycjusz

— ty będziesz wolny — i oddychać będziesz ze zdrojów Ojczystego nieba — i po łąkach rodzinnych wolnie stąpać będziesz — i ściskać dłonie rodaków — i ojczystą mowę
słyszeć do koła... — tak mi mówi w tej chwili — jasne, prorocze przeczucie; — idę w podwoje innego świata — a więc widzę daleko, naprzód, w przestrzeń czasu przed sobą!...
Jak wejdziesz na Polską ziemię — wolny — upadnij czołem ku niej, — ucałuj ją — i powiedz jej: — że Syn jej wierny, Szymon, umierając, dziękował Niebiosom za męczarnie,
za śmierć okrutną, w błocie, bez promieni słońca i wiary! — Za cierpienia — z miłości dla Niej, — za cierpienia z jej blizn wydobyte i podzielone...
Tu — Starzec umilkł, — młodzieniec mu podał dzban.

"Nie — nie chcę wody, — nie mogę, — podnieś mnie Witoldzie — na ręku lewym jest pierścień — zdejm go —"
— Witold podniósł go — zdjął z obezwładnionej ręk
iobrączkę ślubną złotą i podał Starcowi.

Włóż ten pierścień na twój palec — to jest obrączka, którą złączony byłem z Zofią,
— małżonką moją, — Witoldzie, — dwa dni tylko, szczęśliwym byłem —
Okrutnicy! trzeciego dnia, z łoża mnie wyciągnęli — i aż tu, w ciemnościach zagrzebali, na wieki!...
— Za to żem był człowiek uczciwy i żem kraj mój i wolność nad wszystko ukochał... zaiste dziwna — wielka zbrodnia! oh! i jakaż za nią pomsta!?
— Weź ten pierścień synu mój, bracie, — noś go w pamięć mej męki tutaj i przyjaźni dla Ciebie.
— Gdy pod ciosem hańby, razów i pracy — uginać, słabnąć będziesz, — gdy na ustach z bolu, — z tęsknoty, — z zniechęcenia, — z rozpaczy — słowa złorzeczenia —
przekleństwa mieć będziesz: — spojrzyj nań — i wspomnij na tego, który przez lat dwadzieścia — cierpiał tu zagrzebany — cierpiał i za cierpienia dziękował Stwórcy!
— zhańbiony, — upokorzony — nie szemrał; — kaleczony, — bity, — plugawiony, — umierający z głodu, ze zmęczenia — nie złorzeczył — nie płakał — i kiedy tego
chciano, — wrogów ulgi nie prosił.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: