Patrycjusz

LUDWIK _(ukazując się z poza drzew)_, _z uśmiechem_:
„Dziękuję Obywatelom, — a ja za Obywateli zdrowie piję! — oby Obywatele, zwycięzko i cało wrócili!...
"
_Do siebie (ani noga) — (odchodzi z drugim, w cienie drzew)._
_ _
HR. LUDWIK.
„A więc to prawda co mi mówi! — jakto „ten szubrawiec?... —"
ROTMISTRZ STEFAN.
„Tak jest, Panie Hrabio, — mogę mu przedstawić tego, który mi o tem powiedział. —" _(Obraca się i zbliża ku ognisku)_. — „Obywatelu Zygmuncie, chodź no na chwilkę!
—" _(żołnierz się zbliża.)_ — „Oto jest, obywatel Zygmunt Szurpa, — szeregowiec narodowy, — który Panu Hrabiemu objaśni to, co Pan Hrabia żąda. —"
HR. LUDWIK.
„Czy to więc prawda, jak mi mówi kollega jego, że ten Witold, wódz wasz, — to człowiek rodu książęcego — i że się ukrywa, pod pseudonimem Siekiery, czy tam Topora?
—"
ZYGMUNT SZURPA.
"Tak jest rzeczywiście. —"
HR. LUDWIK.
„Skądże wie szeregowiec, — obywatel, o tem?..."
ZYGMUNT SZURPA.
„Jakto skąd?
— Byłem z nim razem w szkodach; — on uwolnionym został koronacyjną amnestyą z katorznych robót, — wróciwszy więc z Syberyi, wstąpił do uniwersytetu kijowskiego i został
doktorem."
HR. LUDWIK.
„I do tego został doktorem!... Zapewne dla tego ukrył przed światem swe imię świetne? —"
ZYGMUNT.
„Niewiem dla czego, — lecz wiem, że swe papiery popalił i stwierdził przysięgą swe wyrzeczenie się i zaparcie tytułu — na zawsze.—"
HR. LUDWIK.
„Używać więc go nigdy nie będzie! quel fou! tant mieux! — _(do żołnierza) _— Dziękuję obywatelowi Szurpie, — nieprzeszkadzam." — _(Zygmunt odchodzi)_.
—_ (Do Stefana)_: — „A więc dotrzyma swej obietnicy, — wierzę, — i oto proszę tem czasem." — _(Wydobywa pugilares i daje Stefanowi)_.

ROTMISTRZ STEFAN _(z widoczną radością)_.
„Prawdziwie Panie Hrabio, — wdzięczny jestem, — niepotrzebuję obecnie pieniędzy...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: