Patrycjusz

.. Ach! — niechże mi się pierwszemu śmiertelny cios dostanie, — niech tu!
w to serce, co mało nie pęknie z boleści, kula się wciśnie i wygna z niego i tchnienie i myśl i pamięć rzeczy obecnych, — a tylko dawną przeszłość zostawi!...
"
— Wiatr z czoła uchylił mu czapkę, — on ręką sięgnął do czoła, — ono całe mokre było; — otarł je, — patrzy na rękę — ręka cała czarna od krwi...
" — Na mojem czole krew! — krew zamordowanego! — chyba na wieczne piętno hańby, upodlenia; — ach! i przeklęstwo!
— On mnie przeklął — i ich przeklął — i ja idę wieść hufiec poczwarny, przeklęty..... o! tak, przeklęty, przeklętemi dowodzić będzie, — oh! tak, tak!
— przeklęstwo, — podłym — mordercom, — tchórzom, — matkobójcom!...
"
— Wtem koń się zżymnął, podskoczył , Witold cugle ściągnął — i w tym gwałtownym ręki ruchu, — błysnął pierścień w promieniach księżyca, — _w _zapłonionem,
gorączkowem oburzeniem oku — błysnął przelotnie — i tem światłem, jakby iskrą elektryczną, — ocucił Młodzieńca i on — przestał złorzeczyć.
— Spojrzał na pierścień — i wzniósł głowę i oczy ku gwiazdom, ku Niebu. —
„Przebacz raz jeszcze Ojcze Szymonie!

przebacz, lecz zbyt bolałem, — takiej boleści niestarczą siły woli, — prócz pamięci o tobie! — O!
tak, prawdę mówiłeś: Polska przejść musi przez Golgotę, — przez swoich dzieci splugawiona, — umęczona, — ukrzyżowana — i serce przebite mieć musi, — za nim tem
męczeństwem, tą krwią swoją, tą śmiercią swą — nie okupi przeszłości, — nie wywoła, — nie wskrzesi przyszłości!...
"
— Chłód nocy — orzeźwiał do koła uśniętą w cieniach naturę; — mgły swe srebrne szaty
kołysały na falach Wisły.... Na ziemi — wszystko o Niebie śniło...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: