Patrycjusz

— to ty z pomiędzy nich nademną naigrawać się śmierci mej chyba przyszedłeś?! — Co?!
— ja Ciebie, zbójcę siedmiorga niemowląt głodnych, — o ratunek, — o opiekę dla nich chciałem prosić — błagać! — O! bądź przeklętym złoczyńco! — morderco!
— bądź przeklętym! — przeklętym!...
"
— A za lecącym w cwał po bezludnych ulicach jeźdźcem — echo złowrogie — niosło cierpkim, — piekielnym — rozgłosem ostatnie słowa — przeklęstwa...
— Młodzieniec w chwil kilka już był daleko, po za bramą — miasta, — na otwartych błoni, szerokim gościńcu.

— Rozpacz swe zjadliwe szpony w głębię serca wpoiła, — skąd duszą młodzieńczą targając, — wyrywała się potokiem zatrutej żółci na świat. —
„O!
hańbo, — hańbo! — piekielna hańbo, — do tegośmy doszli, — my Polacy, — że jak zbóje z tyłu, z nienacka zabijać się nauczyli! O!
bądźcie wy przeklęci, — wyrodki cudzych, plugawych żądz narodów, — coście na naszą nieskalaną zaszczepili ziemię — wasze zbrodnie bezkarne! — O! gdzie tam bezkarne!
— Bóg drży gniewem — na widok tych mordów bezbronnych i światem i niebem w posadach wstrząsa! — O!
drżyj złoczyńco przed śmiercią — gdy cię u wrót wieczności, przed duchem mściwym Polski postawi... Ty!
coś pierwszy raz podniósł wisielca żelazo, w cieniach nocy, w Jej świętej sprawy szaty, odziewając twą zbrodnię!...
To krzywda całego narodu, w żałobie, w okowach jęczącego, o pomstę wołająca!...
Trzebaż wam było to, co było chwałą naszą promienną w obec innych ludów, w dziesięciowiekowej nieskazitelnej przeszłości, — dziś zdeptać nogami, — błotem obryzgać i
krwią, po zbójecku! — Oh! ja mam przewodniczyć tej tłuszczy, w której może niejeden zwalaną ma duszę i ręce w mordzie ulicznym?
— Ja ich mam z krzyżem męczeństwa w ręku, z rozpiętą na nim wołającą ratunku, od synów swoich, Matką, prowadzić do chwały!?.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: