Patrycjusz

— Teraz idź spełnić wolę umierającego, jak pies, w cuchnącej norze podziemnej, — w hańbie, — w błocie, w kajdanach Polaka!
— idź spełnić wielkie posłannictwo, — jękiem, — konaniem narodu, z ostatniem tchnieniem Starca, na Ciebie włożonego!......
Idź, przewodniczyć ludowi, — który za tobą już woła!..."
„— Idę!
idę, poprowadzę go do wolności lub do śmierci, — i sam z nim zginę, jeżeli jeszcze więcej całopalnych ofiar na ołtarz Ojczyzny, Wszechstwórcy potrzeba!...
Jadwigo, — lecz gdy zwyciężę... o! wtenczas schowamy się od ludzi, od świata, — tam! gdzieś w góry, — w Karpaty, skąd na Polskę, na Wisłę spoglądać będziem mogli...
i będziemy żyć tylko — pieśnią, — miłością; — oh!
miłością, o jakiej ludzie zwykli nie wiedzą, — nie marzą, — miłością, we krwi wrogów skąpaną, — miłością, uświęconą dziękczynieniem narodu, — hymnem wolności, w
ustach ludu, zdjętego z Krzyża długiej męki, — sromoty...Co za marzenie!....
Jadwigo, — takiego szczęścia — przeżyć trudno, — takiego szczęścia na ziemi, Bóg śmiertelnym — uczuć, doznać niepozwala, boby przed nim zbladły — raju, nieba!
— obietnice..."
„Witoldzie! — Witoldzie...
„Jadwigo! — żegnam cię!...
"
— W tej chwili po nad mgły i cienie księżyc się podniósł i obalił srebrnem promieniem, po ścianie z bluszczu i powoju, długie cienie dziewicy i młodziana.
— Ona blada, w czerni cała, utuliła wiotką kibić, w mężną pierś kochanka.
— On wysoki, cały zbrojny, mógł być, rycerzy-duchów nocnych, wodzem, — marzeniem dziewicy wyrwanem, w chwilach natchnienia, poecie.
Rękę jej trzymał w swem ręku, — to ją do ust, — to do serca przyciskał...
Nad niemi, — grobowiec bohaterów, około którego falą sennych marzeń, przesuwają się echa pieśni — dawno przebrzmianych i jęki narodów.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: