Patrycjusz

— Czyż dla wszystkich pracując dzień i noc, poświęcając się dla ogółu, nie czynisz Pan tego dla mnie; czyż ja nie stanowię — choć najmniejszej, najlichszej cząstki tego
narodu, którego sprawę takeś ukochał i nad jego losami z taką gienialną wytrwałością pracujesz?..."
WITOLD.
„Pochwały Mości Xiążę, nad me zasługi, nad me zdolności, — nie wart jestem tego, — nic jeszcze nie zrobiłem i czuję już, że upa-
dam pod niemocą czynienia tak, jakbym
tego w głębi duszy mojej chciał..."
XIĄŻĘ EDMUND _(przerywając)_
„A, — a, panowie się nieznacie!? — Pan Hrabia Ludwik, — Pan Witold Toporek. —"
WITOLD.
„Topór.
-"
XIĄŻĘ EDMUND _(kłaniając się)_.
„Przepraszam, — przepraszam, Pan Topór. —"
HR. LUDWIK.
„Właśnie przed chwilą mówiliśmy o Panu, — bo choć nie miałem przyjemności znać Go, — tylem o nim słyszał, — tylem go z czynów jego cenił: że właśnie w jednym
wielkim zamiarze Xięciu mówiłem o Panu Toporze, jako o człowieku, jedynym, wyjątkowym, do spełnienia wysokiej, bohaterskiej jednej missyi. —"
WITOLD.
„Zbytek łaski Panie Hrabio.
— Lecz czy mogę zapytać, co to za zamiary, — w których mi Panowie tak ważną rolę zamyślacie dać odegrać? —"
XIĄŻĘ EDMUND.
„Miły Panie, bardzo słusznie, wnet go objaśnię.
— Znając Cię, z góry prorokuję, że myśl ci się nasza podoba, — otóż: my, widząc upadek naszych działań — rycerskich i dyplomatycznych, — widząc do tego ze wszech stron
hańbę, wstyd, sromotę, błotem bryzgającą imieniowi Polaka, — przez uciekające tłuszcze powstańców, — uciekające, jakby stada cieląt, — lub zajęcy, — przed garstką
pijaną bezdusznego żołdactwa...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: