Patrycjusz

— Jakich to nam ludzi przysyłają z Warszawy — i z jakiemi tytułami!?... Pan komisarz extraordynaryjny!...
czyli tłomacząc po polsku lepiej:
Pan życia, śmierci i — kieszeń naszych. — Lecz to jakiś młokos, — Bóg wie skąd się on wyrwał? — Oh!
ten rząd narodowy z pod tajemniczego zwojów płaszcza swego, okrutną ręką, jakie plagi na swój kraj nasyła, — łotry!
szarpią Matkę swoją po kawałku i żarłocznym rzucają bydlętom — święte trupa pałające resztki..."
HR. LUDWIK.
„Pas si haut! mon ami pas si haut!
— Zapomniałeś o magnetycznym słuchu cegieł, drzwi
i okien!?...
To prawda, ta figura wlazła nam jakby z procy w drogę, tak nie w porę — bruzdzi nam, przeszkadza, bardzo niepotrzebnie, — lecz zamiast się unosić, trzeba pomyślić, jakby się go
pozbyć..."
XIĄŻĘ EDMUND.
„Oh! dobrzeby to było."
HR. LUDWIK.
„Voyons! trouvons un moyen radicale..."
XIĄŻĘ EDMUND.
"I cóż z tego nam przyjdzie, — wszak nie on jeden taki, — ulice zaległy chmurą plugawą, demokratów, demagogów, kommuniatów, _— _O! ci ludzie, niebezpieczni społeczeństwu!
„— to wrzody kraju — ta mierosławszczyzna!... A ty Hrabio, chcesz się pozbyć jego jednogo; — wszak na jego miejsce dziesięciu może gorszych z zatrutej wyrośnie łodygi!?...
"
HR. LUDWIK.
„Masz słuszność, — mauvaise hérbe, crois vite; lecz nim tamci wyrosną, — ten nam może właśnie na czas naszego działania zniknie z widowni i przeszkadzać nie będzie.
— A my, mam nadzieję, zanim się tamci rozpatrzą, daleko zajedziemy, niedogonią nas, a może i władzę w ręce...
"
XIĄŻĘ EDMUND _(porywczo)_:
"Pojmuję — pojmuję, — zapewne dobrze by było, lecz nierozumiem jak go usunąć, — mówiąc twoim narzeczem: jak się go pozbyć?
— Bo do sposobów niecnych. tych, pięknej naszej sprawy oprawców, uciekać się nie myślę, — to zbyt haniebne!..."
HR. LUDWIK.
„Jak to?
— Co chcesz przez to Edmundzie powiedzieć?...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: