Patrycjusz

..
— Chodził po komnacie, — to przystawał koło stołu, brał z niego list, — przeczytywał raz i drugi — i znowu chodził, — szarpiąc się, widocznie z wulkanicznych pasmem
żądz się pasując...
„O! tak, — zawolał głośno, — o! tak, — ty jesteś wielki, wielki człowiek! — Dumny! — boś szlachetny, — dumny, — boś wart dumy!
— i masz z czego ponad gmin się wznosić — i z siebie i z szeregu długich wieków...
Ty o mnie niewątpisz, — piszesz do mnie, — żądasz mego współdziałania, — rachujesz na mnie, jak się na człowieka mego rodu rachować należy... O!
tak, — masz słuszność, — jam twój — sercem i duszą — ciałem ba! imieniem, mieniem całem.
— Ja wiem, ty jasnowidzeniem wieszcza, — wielkością ducha twego, tchnieniem praojców ci przekazanego w spuściznie świętej, — losy kraju twego przepowiadasz!
— Ty wielki patrycyuszu, Irydionie, — ty chcesz powstrzymać rozniecony wulkan, w pędzie szalonym, w errupcyi!? — Ha!
myśl olbrzymia, wspaniała, — godna ciebie; — lecz któż to wstanie jest zrobić, — czy twój gieniusz? czy na twą gwiazdę rachujesz?...
Lecz zapomniałeś o lawie co wsie i miasta, co kraj cały pochłania, co w perzynę obracając wszystko, — krwią bratnią i łzami zlewa dnia każdego krok...
Zapomniałeś o nim, o tym drugim...
który przyodziawszy się w świetność rodową wielką, — brzemienną sławą zasługi ludowej, okrywszy swą nienawiść ku tobie, swą pychę szatą sprzymierzeńca, kochanka ludu...
niweczy tą ślepą potęgą pospólstwa, — niewiarą, — w jednej chwili krwawych prac twoich dzieła... Chcesz mojej pomocy, tu w tym kraju!?...
Czy podołam odpowiedzieć tej missyi, — czy zrobię tu co pomiędzy szaloną massą proletaryatu — kommunistów — mazzinistów — socyalistów...
gangreny z obcych krajów, — zarazą zaszczepioną na naszą biedną ziemię?...Niewiem — niewiem, lecz się do dzieła biorę zaraz zaraz, natychmiast...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: