Patrycjusz

opamiętajcie się w imię Boga! w imię Zbawiciela — krzyża! co wy robicie!"
Wołał donośnym, rozdzierającym głosem, — uwiązany do słupa, wódz, tej męczeńskiej wyprawy.
„To i mnie zabijcie! — czemuż mnie opuszczacie! Ja chcę z niemi razem umierać!..."
„Przyjdzie i na ciebie kolej!
Psi synu — lachu obrzydły, — ty na ostatek — po wódce, — na zakąskę!
—"
— Krzyknął Hrehor, — uderzając ściśniętą, olbrzymią pięścią w twarz Młodzieńca — i wszedł, już się zataczając, do szynkowni.

— Witoldowi — krew się z ust i nosa polała i dwa zęby, białe — upadły na ziemię i utonęły w krwistej kałuży. —
„— Oh! Boże! Boże!.....
Gdzież Ty jesteś, — czyś się schował, — po za dalekich gwiazd promienie!? — żeś od naszej biednej ziemi zwrok Twój odwrócił... Oh! Panie! spojrzyj na te męczarnie okrutne!
— Czyż gromów gniewu Twego niezeszlesz i te dzikie, krwiożercze nierozpłoszysz tłuszcze: — bez czucia, bez serca, bez duszy. — O! Panie Wszechbytu!
prawie zwątpić o Tobie pragnę, — widząc — te mordy bezkarne — twych dzieci, jedne drugim na pastwę rzuconych!....
A słońce świeci jasno, wesoło, — a niebo bez chmur, błękitne; rozkoszą, życiem tchnie wonnem; — jakby pod jego niebyło sklepieniem — jęków, — rozpaczy, — o pomstę
wołających straszliwych zbrodni!... O! ludu, mój ludu Ukraiński! — Co się z tobą stało? — Co się stało z moją wiarą? — nadzieją? — O! ojcze Szymonie!
— takeś to mi kazał w twój lud uwierzyć? — nim się stać? — Do chwały go prowadzić?!... — O!
jam się nim był stał, — ja się dla niego zaparłem był promiennej przeszłości, mych przodków!
— Ja łzy jego niedoli, jak zatruty jad, przeciwko swoim piłem, — jam ciężkie nosił na duszy kajdany jego niewoli, — sromoty; —jam go ukochał, — umiłował — miłością
bez granic!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: